Trường Cao Đẳng Y Tế Hà Đông
Ha Dong medical college
Đăng ký học trực tuyến
ỦY BAN NHÂN DÂN TP HÀ NỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2023
(*) Tỉnh/ Thành phố:
(*) Quận/ Huyện:
(*) Xã/Phường/Thị trấn:
Năm lớp 10:
Năm lớp 11:
Năm lớp 12:
Số nhà/ Thị trấn/ Thôn/ Bản:
Xã/ Phường:
Quận/ Huyện:
Tỉnh/ Thành phố:
Năm Lớp 10 Cả năm Lớp 11 Điểm ưu tiên Tổng điểm
Điểm TBC học tập Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 1 Học kỳ 2 Khu vực Đối tượng
  Captcha Image Refresh  
Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
 Hệ thống đang xử lý dữ liệu....